top of page
P1015785.JPG

ZARZĄD FUNDACJI

Tenerowicz-K.-foto1.jpg

Krzysztof Tenerowicz

Prezes zarządu

Przedsiębiorca, dziennikarz, działacz społeczny i finansista. Doktor nauk ekonomicznych. Ukończył też administrację na Wydziale Prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz podyplomowe studia z zakresu zarządzania w Krakowskiej Szkole Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. W okresie 2006- 2011r. członek zarządu, następnie dyrektor generalny Radia Kraków S.A. W latach 2011-2014 właściciel firmy doradczej K3T. W latach 2011-2020 współwłaściciel i prezes spółek z branży PR oraz profilaktyki uzależnień. Wykładowca Akademii Ignatianum w Krakowie (2010-2013), Krakowskiej Szkoły Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (2009-2013), Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie (od 2020r.). W latach  2019-2022 ekspert w Biurze Projektów PKN Orlen. W przeszłości i aktualnie członek rad nadzorczych spółek prawa handlowego.

2 (2).jpg

Marta Tenerowicz

Wiceprezes zarządu

Politolog, specjalista ds. pozyskiwania funduszy europejskich oraz promocji i administracji. Absolwentka Instytutu Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studiów podyplomowych z zakresu zarządzania jednostką transferu technologii Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Praktyki zawodowe odbywała m.in. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz TVP S.A. Od 2019 roku związana z Radiem Kraków gdzie aktualnie pełni funkcję Dyrektora Biura Zarządu, Kadr i Administracji. W latach 2013-2017 członek rady społecznej Szpitala im. Józefa Dietla w Krakowie.

ZESPÓŁ FUNDACJI

Borkowska J- foto.jpg

Joanna Borkowska

Członek zespołu

Absolwentka Zarządzania na Uniwersytecie Jagiellońskim  oraz dietetyki na Krakowskiej Akademii. Interesuje się zdrowym stylem życia, bezpieczeństwem żywności, lubię gotować i piec. Pracowała w sektorze bankowym oraz w Szpitalu im. Stefana Żeromskiego w Krakowie. Pełni funkcję Kierownika Biura Fundacji.

Wasilewski P.- foto.png

Piotr Wasilewski

Członek zespołu

Działacz społeczny, autor licznych publikacji, akcji i projektów społecznych w sektorze edukacji, polityki młodzieżowej, ekonomii, historii i społeczeństwa obywatelskiego. Wiceprzewodniczący Młodzieżowego Sejmiku Województwa Podlaskiego w latach 2019-2021, przewodniczący Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej w latach 2017-2019,  Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku „Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne”. Koordynator projektów realizowanych przez fundację.

Pacuk K.-foto.jpg

Krzysztof Pacuk

Członek zespołu

Specjalista ds. procesów produkcyjnych, absolwent studiów magisterskich na kierunku zarządzania i inżynierii produkcji na Politechnice Białostockiej. Jego wielką pasją, ale i zawodem jest  grafika komputerowa. Na tym polu może się pochwalić wieloletnim doświadczeniem. Od 12 lat zaangażowany w działania społeczno-polityczne. W zakresie jego zainteresowań oprócz cyfrowych technologii Przemysłu 4.0, znajduje się również geopolityka oraz polityka gospodarcza. 

Goleński A.- foto.jpg

Adam Goleński

Członek zespołu

Student prawa na Wydziale Prawa, Ekonomii i Administracji oraz Zarządzania Projektami Społecznymi na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Członek Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem II kadencji oraz przewodniczący zespołu Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem ds. Społeczeństwa Obywatelskiego i Kultury. Członek Młodzieżowej Rady Klimatycznej I kadencji. Zastępca członka Rady Dzieci i Młodzieży RP przy Ministrze Edukacji i Naauki V kadencji. Radny Młodzieżowego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.

IMG_20220514_204637_HDR.jpg

Michał Wałach

Członek zespołu

Ukończył z wyróżnieniem historię na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Dziennikarz i publicysta z wieloletnim doświadczeniem. Publikował m.in. na łamach tytułów tj.: Polonia Christiana, Myśl.pl, Przyjaciel Rodziny, Marsz.info.  Autor i współautor filmów popularyzujących wiedzę historyczną. Zajmował się także promocją treści w mediach społecznościowych oraz przygotowaniem grafik. W fundacji pełni funkcję specjalisty ds. public relations.

Łukomski M- foto_edited.jpg

Mateusz Łukomski

Członek zespołu

Politolog i społecznik od lat zaangażowany w sprawy publiczne. Student politologii oraz prawa finansowego i skarbowości na Uniwersytecie Warszawskim. Praktyki zawodowe odbył m.in. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Absolwent Akademii Patriotyzmu, dwóch edycji Akademii Samorządu i koordynator Akademii Nowych Mediów. Współautor kilku raportów na temat młodego pokolenia, w tym raportu końcowego #PLdlaMłodych. Działacz na rzecz promocji patriotyzmu oraz edukacji historycznej. Od 2021 r. zaangażowany w projekty naszej fundacji.

Niemiec K.- foto.jpg

Kinga Niemiec

Członek zespołu

Studentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie aktywnie działa w licznych kołach naukowych oraz angażuje się społecznie głównie poprzez realizację projektów, głównie adresowanych do młodzieży. Jest Przewodniczącą Zespołu Komunikacji w Radzie Dialogu z Młodym Pokoleniem.  Absolwentka I edycji Akademii Patriotyzmu oraz koordynatorka II edycji tego projektu. Brała także aktywny udział w ogólnopolskim projekcie „Zobaczmy się” uwrażliwiającym osoby bez dysfunkcji wzroku na potrzeby i problemy osób niewidomych w przestrzeni społeczno-publicznej. Ukończyła także Akademię Liderów Fundacji Świętego Mikołaja, gdzie realizowała projekt „Ja i dziadkowie na wspólnej ścieżce” poruszający problem różnic międzypokoleniowych. Prywatnie jej wielką pasją jest muzyka. Gra na oboju i fortepianie.

Stachurski S.- foto.png

Sylwester Stachurski

Członek zespołu

Działacz społeczny, pasjonat historii, nauk społecznych i muzyki. Od kilku lat zaangażowany w działalność organizacji patriotycznych oraz młodzieżowych. Członek Rady Dzieci i Młodzieży przy Ministerstwie Edukacji i Nauki, Uczestnik i współorganizator wielu projektów fundacji m.in. Akademia Patriotyzmu, Akademia Samorządu, Spotkania z ekonomią, Spotkania z historią. Za główny cel swojej działalności uważa budowę świadomości narodowej wśród młodych liderów, a także tworzenie społeczeństwa obywatelskiego w małych i średnich miejscowościach.

EKSPERCI FUNDACJI

Popławski Ł.- foto.jpg

Prof. dr hab. Łukasz Popławski

Ekspert

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii, Profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Wykładowca akademicki związany jako profesor nadzwyczajny z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie (Katedra Finansów Publicznych) oraz PWSZ w Sanoku (zakład Ekonomii). 

W przeszłości oraz aktualnie członek rad nadzorczych spółek akcyjnych i sp. z o.o. Członek towarzystw naukowych m.in. PTE, Polskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych.

Krzystyniak A.- foto.jpg

Dr Andrzej Krzystyniak

Ekspert

Politolog, historyk, urzędnik samorządowy i państwowy. W przeszłości m.in. pełnomocnik marszałka woj. śląskiego, członek Rady Naukowej Instytutu Badań Regionalnych, członek Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Katowicach oraz Komisji Historycznej Wojewody Śląskiego. Pełnomocnik Wojewody Śląskiego do Spraw Obchodów Stulecia Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, publicysta kwartalnika „Myśl.pl”. Aktualnie Zastępca Dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemskich Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

Moczydłowski Ł- foto.jpg

Łukasz Moczydłowski

Ekspert

Warszawski adwokat, jest partnerem w kancelarii Prokurent od 2009 r. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz aplikacji adwokackiej. Od 2006 r. jest adwokatem wpisanym na listę Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Prowadzi praktykę w zakresie prawa karnego, cywilnego, w tym w szczególności sprawy podziału majątków i zniesienia współwłasności. Doradza także w zakresie prawa pracy, mediów, zamówień publicznych i przewozowego. Reprezentuje osoby fizyczne i podmioty gospodarcze w postępowaniach sądowych. Ponadto, zakładał jako fundator organizacje non-profit oraz pełnił w nich funkcję członka zarządu ds. prawnych. Był też członkiem i przewodniczącym Rady nadzorczej TVP S.A.

Łatka R- foto.jpg

Dr hab. Rafał Łatka

Ekspert

Historyk i politolog. Autor wielu publikacji naukowych i popularnych, w tym publikacji książkowych. Stopień naukowy doktora uzyskał na tej samej uczelni na podstawie pracy: Polityka władz Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej wobec Kościoła katolickiego w województwie krakowskim w latach 1980–1989 (2014; promotor – Antoni Dudek), stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskał na Uniwersytecie Stefana Kardynała Wyszyńskiego na podstawie pracy: Episkopat Polski wobec stosunków państwo-Kościół i rzeczywistości społeczno-politycznej PRL 1970–1989, Warszawa 2019 oraz dorobku naukowego (2020). Pracuje w Wydziale Historii Polski w latach 1945–1990 Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej. Pełni funkcje koordynatora Centralnego Projektu Badawczego IPN

Cebulski J.- foto.jpg

Dr Jarosław Cebulski

Ekspert

Geograf–geomorfolog i przedsiębiorca. Absolwent kierunku Geografia na Wydziale Geograficzno–Biologicznm Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Od 2013 roku związany z Instytutem Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania, Polskiej Akademii Nauk. Doktor Nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie Nauki o ziemi i środowisku.Od dwóch lat przedsiębiorca, skutecznie łączący zainteresowanie winami wytrawnymi z prowadzeniem działalności. Prywatnie interesuje się turystyka aktywną, historią oraz kulturą Gruzji i Nowej Zelandii.

Zych Piotr- foto.jpg

Piotr Zych

Ekspert

Od 1979r. I LO w środowisku Ruchu Młodej Polski. Założyciel Ruchu Harcerzy Polskich (1981), w latach 1985-89 współorganizator reaktywacji Młodzieży Wszechpolskiej, członek Poznańskiego Klubu Historycznego im. dr. Franciszka Witaszka.Autor „Powrotu templariuszy” (2020). W ujęciu zawodowym od 1990 do 1998 roku przedsiębiorca – konsulting przedsiębiorstw, 1998-2001 menadżer w Zarządzie Centralnym PPUP Poczta Polska, 2001-2006 przedsiębiorca – obrót nieruchomościami, działalność handlowa, 2006-2008 menadżer w OLPP S.A., 2008-2016 przedsiębiorca w branży budowlanej, 2016-2020 menadżer w grupie Poczty Polskiej S.A.

bottom of page