top of page
_20211105-002-318A3899.jpg

O NAS

6.png

Fundacja Centrum im. Władysława Grabskiego (Centrum Grabskiego) powstała z myślą o upowszechnianiu wiedzy o działaniach, wartościach i dziedzictwie patrona Fundacji. Jej celem jest także wspomaganie rozwoju przedsiębiorczości, edukacji ekonomicznej, finansowej, politycznej oraz historycznej.

Nasze cele realizujemy poprzez działalność wydawniczą i publicystyczną, organizowanie spotkań, konferencji oraz paneli tematycznych z opisywanego zakresu.

Swoje działania Centrum Grabskiego adresuje w szczególności do ludzi młodych, zwłaszcza uczniów i studentów, którym będzie wskazywało drogę osobistego rozwoju oraz zawodowego spełnienia. W swoich działaniach łączymy idee konserwatyzmu i innowacji, patriotyzmu gospodarczego z otwartością na świat oraz przedsiębiorczości i społecznej odpowiedzialności.

 

Za swój cel uważamy także wspieranie wartościowych inicjatyw realizowanych przez ludzi młodych, szczególnie w sferze gospodarki, historii, nauki, kultury i edukacji.

PROJEKTY

Edukacja młodzieży w zakresie wiedzy ekonomicznej i historycznej wraz z rozwojem CWG2020-2022 (PROO)

W ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 od września 2020 roku realizujemy, na mocy umowy zawartej z Narodowym Instytutem Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego projekt „Edukacja młodzieży w zakresie wiedzy ekonomicznej i historycznej połączona z rozwojem instytucjonalnym Fundacji Centrum im. Władysława Grabskiego w latach 2020-2022”. Składowymi tego długofalowego działania są: projekt "Spotkania z historią", projekt "Spotkania z ekonomią", projekt "Młoda Polska 2020-2022" oraz działalność szkoleniowa.

PROO.png

Akademia Patriotyzmu

I edycja (rok 2019) i II edycja (rok 2021). To inicjatywa o charakterze edukacyjno-szkoleniowym. Do udziału w naszej Akademii zaprosiliśmy absolwentów szkół średnich i studentów w przedziale wiekowym 18-27 lat. Zajęcia realizowane w ramach Akademii Patriotyzmu są prowadzone przez zaproszonych gości – ekspertów z zakresu gospodarki, historii, mediów i polityki. Pierwsza edycja Akademii odbyła się w okresie styczeń - październik 2019 roku. Spotkania Akademii miały formułę wykładów oraz zajęć warsztatowych (praktycznych). Odbywały się w weekendy. Głównymi miejscami spotkań Akademii były Kraków oraz Warszawa. Pierwsze zajęcia odbyły się w weekend 26-27 stycznia 2019 roku. Celem Akademii Patriotyzmu jest promowanie aktywności oraz szeroko rozumianej edukacji obywatelskiej wśród młodzieży. Partnerem strategicznym projektu była KGHM Polska Miedź S.A. Druga edycja została przeprowadzona w roku 2021. Gościem Specjalnym był m.in. Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki.

Więcej informacji tutaj: akademiapatriotyzmu.pl

Raport końcowy Akademii Patriotyzmu 2019: kliknij tutaj

AKADEMIA PATRIOTYZMU KGHM.png

Akademia Samorządu

Projekt realizowany w dwóch różnych odsłonach: w latach 2013-2015 oraz od 2020 roku. W latach 2013-2015 była to inicjatywa o charakterze non-profit realizowana przy współpracy z samorządem Województwa Małopolskiego oraz Instytutem Łukasiewicza. W ramach projektu organizowane były zajęcia dla studentów oraz młodzieży licealnej z udziałem zaproszonych gości – ekspertów z zakresu samorządu, gospodarki, historii, mediów i kultury. Projekt był realizowany w latach 2013-2015 przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, który patronował inicjatywie.
Od 2020 roku projekt "Akademia Samorządu został reaktywowany dzięki podpisaniu Umowy z Narodową Agencją Programu Erasmus+ - Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE). Był on realizowany w ramach programu ERASMUS+, Akcja 3: Wsparcie w reformowaniu polityk – Projekty Dialogu Młodzieży. Pierwotnie miał być on sfinalizowany do końca 2020 roku, jednak na mocy aneksu, którego bezpośrednim powodem był wybuch pandemii koronawirusa, strony Umowy przedłużyły czas trwania projektu na 2021 rok. Kolejna edycja odbyła się w 2021 roku - wzięło w niej udział kilkudziesięciu młodych uczestników. Wśród Gości Specjalnych byli członkowie Rządu RP, członkowie kierownictwa instytucji centralnych oraz eksperci z poszczególnych dziedzin.

Więcej informacji wraz z raportami końcowymi zawierającymi rekomendacje dla decydentów i młodzieży: https://akademiasamorzadu.pl/

Raport końcowy Akademii Samorządu 2020: https://drive.google.com/file/d/16WD1MPquuWDG0KI4ppRtLpWY6f5pLBiD/view

Raport końcowy Akademii Samorządu 2021: https://drive.google.com/file/d/1e0b1MaN25I0Xo9JUW7FXTkvWUUCFkSkh/view?usp=sharing

AS2021.png
AKADEMIA SAMORZĄDU 2020 ERASMUS.png

Akademia Słowa

To projekt, którego adresatami są osoby zainteresowane mediami, marketingiem politycznym oraz zagadnieniami z zakresu szeroko rozumianego public relations. Zajęcia, najczęściej w formie warsztatów, prowadzą znani dziennikarze i specjaliści w zakresie reklamy i promocji. Uczestnikom projektu umożliwiamy także odbycie praktyk oraz staży redakcyjnych.

Spotkania z ekonomią

To projekt, którego adresatami są osoby chcące podnosić swoją wiedzę z zakresu gospodarki, ekonomii i zarządzania. Uczestnicy to zarówno osoby młode, jak i starsze. W ramach inicjatywy odbywają się spotkania i panele dyskusyjne z udziałem znanych ekonomistów oraz przedstawicieli świata biznesu i gospodarki, a także praktyczne warsztaty przedsiębiorczości. Projekt został zainaugurowany w 2014 roku, jest kontynuowany w roku 2022 dzięki uzyskanemu wsparciu w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich, kiedy to odbywa się 16 spotkań w różnych częściach Polski. Podczas wydarzeń przybliżamy praktyczne aspekty ekonomii młodemu pokoleniu.

Spotkania z historią

Inicjatywa, której celem jest przybliżanie historii młodemu pokoleniu w przystępnej i nowoczesnej formie. Dyskusje, projekcje filmów oraz spotkania z żyjącymi świadkami wydarzeń historycznych mają służyć edukacji, pobudzać zainteresowanie historią, a pod jej wpływem skłaniać do refleksji na temat przyszłości. Projekt został zainaugurowany w 2014 roku, jest kontynuowany w roku 2022 dzięki uzyskanemu wsparciu w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich, kiedy to odbywa się 16 spotkań w różnych częściach Polski. Podczas wydarzeń przybliżamy praktyczne aspekty historii młodemu pokoleniu.

Centrum Myśli Narodowej

To projekt realizowany dzięki wsparciu Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W jego ramach powstało Centrum Myśli Narodowej, które ma być fundamentem obliczonym na realizację wieloletnich działań (w tym zapisanych w strategii rozwoju fundacji). Realizacja tego zadania utrwala już osiągnięte rezultaty jak również dba o ich rozwój, zarówno w wymiarze personalnym, jak i logistycznym.

Fundusz Patriotyczny (IDMN) - CENTRUM MYŚLI NARODOWEJ.png

Historia po godzinach

To projekt, w ramach którego przybliżaliśmy przeszłość naszych małych i dużej Ojczyzny. Wykłady, spotkania i dyskusje. Filmy przybliżające historię mniej i bardziej znanych miejsc, budynków i osób. Dyskusja z młodzieżą o postrzeganiu historii i wyciąganiu wniosków na przyszłość. W ramach projektu odbył się m.in. cykl 7 wykładów, debat oraz spotkań związanych z historią w różnej postaci, zarówno tą znaną i szeroko opisaną, jak również lokalną i mniej zgłębioną. Ponadto przeprowadziliśmy również konkurs historyczny „Historia znana i nieznana”. Powstały także: cykl 6 filmików historycznych (m.in. o Zamku Królewskim w Warszawie, Grobie Nieznanego Żołnierza czy Warszawskich Łazienkach)  oraz raport „Co wiemy o naszej historii?”

Młodzieżowa Sztuka Dyplomacji

Młodzieżowa Sztuka Dyplomacji to inicjatywa tworzona przez młodych i dla młodych, mająca na celu wzmocnienie pozytywnego wizerunku Polski na arenie międzynarodowej. Dzięki edukacji z zakresu dyplomacji oraz historii wzrosła świadomość młodego pokolenia na temat polskiej polityki zagranicznej. Podczas tworzenia i realizacji projektu towarzyszyła nam myśl Jana Zamoyskiego "Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie." Projekt skierowany głównie dla aktywnej młodzieży skupionej wokół środowiska młodzieżowych rad, chcących pogłębić swoją wiedzę na temat dyplomacji.

Nasz projekt opiera się o stworzenie krótkich filmów audiowizualnych udostępnianych w internecie, organizację spotkań online oraz przeprowadzenie krajowych spotkań z polskimi uczestnikami. Jednym z najważniejszych elementów projektu była praca nad niezbędnikiem wiedzy o Polsce, który pomógł w promowaniu naszego kraju na arenie międzynarodowej. Na jego podstawie przeprowadzony został konkurs wiedzy oparty o niezbędnik dla partnerów wśród organizacji i stowarzyszeń młodzieżowych w formie audiowizualnej. Projekt został zrealizowany dzięki wsparciu z Rządowego Programu NoweFIO i odbył się w roku 2021.

NOWE-FIO.png

I Ogólnopolski Kongres Młodych "Nowoczesny Patriotyzm"

I Ogólnopolski Kongres „Nowoczesny patriotyzm” to projekt, który ma na celu pobudzić młodych ludzi w całej Polsce do debaty na temat
roli młodego pokolenia w kultywowaniu polskiej kultury, pamięci o historii oraz tożsamości narodowej. Poprzez dwudniowe wydarzenie z
udziałem kilkudziesięciu młodych osób - liderów lokalnych społeczności z całej Polski, które odbyło się w 2021 roku w Krakowie wypracowane zostały sposoby promocji polskiej kultury wśród młodzieży w przystępny i dostosowany do młodego pokolenia sposób.
Dzięki debatom, warsztatom i wykładom z autorytetami w dziedzinie kultury i dziedzictwa narodowego uczestnicy Kongresu wymienili się doświadczeniami i pomysłami w zakresie docierania z kulturą do młodego pokolenia. Projekt został zrealizowany w ramach programu Kultura-Interwencje dzięki wsparciu Narodowego Centrum Kultury ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

NCK I OGÓLNOPOLSKI KONGRES MŁODYCH.png

Raporty i działalność wydawnicza

W przeszłości na zlecenie oraz z własnej inicjatywy przygotowywaliśmy opracowania i raporty dotyczące polskiej gospodarki, samorządów czy szeroko rozumianej ekonomii, przedsiębiorczości oraz prawa. Należały do nich m.in.:


Raport - Kredyty frankowe. Analiza sytuacji i rekomendacje (2017)
Raport - Kredyty frankowe. Strony sporu i ich argumenty (2016)
Raport - Polska niegospodarna (2015)
Analiza - Rynek pożyczek pozabankowych (2015)
Analiza - Scenariusze rozwoju sytuacji na rynkach pożyczek konsumenckich (2015)

W ramach projektu „Edukacja młodzieży w zakresie wiedzy ekonomicznej i historycznej połączona z rozwojem instytucjonalnym Fundacji Centrum im. Władysława Grabskiego w latach 2020-2022” zrealizowaliśmy I etap (fazę) raportu „Młoda Polska 2020-22”. Działania w ramach projektu polegają na przeprowadzeniu 900 ankiet wśród osób w przedziale wiekowym 16-35 lat oraz 4 spotkań z przedstawicielami organizacji studenckich i młodzieżowych, w których weźmie udział po ok. 20-25 osób (łącznie 80-100 osób). Zaplanowane były na lata 2020 (zrealizowane) i rok 2022. Ankieta ma za zadanie realizację pogłębionej analizy jeśli chodzi o poglądy i postrzeganie przez osoby młode spraw społecznych, historycznych, tożsamościowych i kulturowych.


W ramach projektu „Historia po godzinach” pracowaliśmy (2020-2021) nad raportem „Co wiemy o naszej historii?”. Jego założeniem jest przedstawienie diagnozy świadomości historycznej i patriotycznej zarówno młodzieży jak i osób dorosłych. Badając wiedzę oraz podejście do tych niezwykle istotnych zagadnień staraliśmy się odpowiedzieć na fundamentalne pytania o poziom wiedzy, źródła jej pochodzenia, rolę i znaczenie jakie w ich nabyciu mają szkoła, studia czy też media. Badaniem objęliśmy zarówno osoby biorące udział w naszych działaniach realizowanych w ramach niniejszego projektu czyli wykazujące zainteresowanie tematyką, jak i przypadkowe, niezaangażowane bezpośrednio w inne realizowane w ramach projektu działania. Wyniki badania zaprezentowaliśmy w formie ogólnodostępnego raportu i opublikowaliśmy na naszej stronie internetowej.  

PROO.png
PROO.png
bottom of page