top of page

(BACG) Analiza dr. Piotra Cymanowa: Czy młodych ludzi stać będzie na własną nieruchomość?

Nasi eksperci poruszają kolejne "gorące" tematy. Jednym z nich bez wątpienia jest kwestia dostępności mieszkań zwłaszcza dla młodych. Między innymi z tym, ale także acą nieruchomości mierzy się w swojej analizie pt. Czy młodych ludzi stać będzie na własną nieruchomośc. Rzecz nie tylko o podatku katastralnym, dr Piotr Cymanow. Opracowanie powstało w trakcie realizacji zadania "Edukacja społeczno-ekonomiczna wraz ze strukturalnym wsparciem dla Biura Analiz Fundacji Centrum im. Władysława Grabskiego". Realizujemy je w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO Priorytet 4.W swojej analizie dr Piotr Cymanow szuka odpowiedzi na pytanie, czy i na jakich warunkach ludzie młodzi, wchodzący na rynek pracy i planujący założyć rodzinę będą w stanie wejść w posiadanie i utrzymać nieruchomość stanowiącą ich centrum życiowe? Z jakimi przeszkodami będą musieli się zmagać na drodze do upragnionego lokum?


Trzeba bowiem zaznaczyć, iż własny dach nad głową stanowi nadal – wyrażaną w wielu badaniach opinii - podstawową przeszkodę w usamodzielnieniu się wielu młodych Polaków. Istotnym problemem – poza wspomnianą dostępnością domów i mieszkań – staje się również obserwowany w skali globalnej – rosnący fiskalizm i obciążenia podatkowe zagrażające przede wszystkim statusowi posiadania klasy średniej.


Niniejsza analiza odpowiada na niezwykle istotne ale i szeroko dyskutowane pytania jakie stawiają sobie nie tylko obywatele, ale również politycy, ekonomiści i samorządowcy.


Analiza dostępna jest poniżej:


Dr Piotr Cymanow- Czy młodych ludzi stać będzie na własną nieruchomość Rzecz nie tylko o p
.
Download • 1.89MB

/kt/
---

Zadanie: Edukacja społeczno-ekonomiczna wraz ze strukturalnym wsparciem dla Biura Analiz Fundacji Centrum im. Władysława Grabskiego realizowane jest dzięki finansowemu wsparciu przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.


bottom of page