top of page

(BACG) Dr Karol Gac: Dziennikarstwo internetowe. Szanse, wyzwania i perspektywy

W naszym kraju po raz kolejny rozgorzała dyskusja na temat kształtu mediów, szczególnie tych publicznych. Tymczasem coraz bardziej na znaczeniu zyskały i wciąż zyskują media elektroniczne. Jaka przyszłośc czeka dziennikarstwo internetowe? Między innymi na to pytanie w swojej analizie odpowiedzi szukał dr Karol Gac. Opracowanie powstało w trakcie realizacji zadania "Edukacja społeczno-ekonomiczna wraz ze strukturalnym wsparciem dla Biura Analiz Fundacji Centrum im. Władysława Grabskiego". Realizujemy je w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO Priorytet 4.Jak zauważ dr Karol Gac: w dziennikarstwie internetowym kluczowe będzie dostosowanie się do zmieniających się realiów cyfrowego świata, eksperymentowanie z nowymi formami prezentacji treści oraz utrzymanie wysokich standardów etycznych. Dziennikarstwo w sieci musi być gotowe na adaptację i stałe doskonalenie, aby skutecznie spełniać rolę informacyjną w nowej, dynamicznej rzeczywistości, co już się dzieje.


Analiza dostępna jest poniżej:


Dr Karol Gac- Dziennikarstwo internetowe. Szanse, wyzwania i perspektywy
.pdf
Download PDF • 1.48MB

/red./
---

Zadanie: Edukacja społeczno-ekonomiczna wraz ze strukturalnym wsparciem dla Biura Analiz Fundacji Centrum im. Władysława Grabskiego realizowane jest dzięki finansowemu wsparciu przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.bottom of page