top of page

(BACG) Analiza dr hab. Klaudii Cymanow-Sosin: Sztuczna inteligencja- szanse, zagrożenia i wyzwania

Miło nam zaprosić do lektury analizy autorstwa dr hab. Klaudii Cymanow-Sosin pt. Sztuczna inteligencja- szanse, zagrożenia i wyzwania. Powstała ona w ramach zadania "Edukacja społeczno-ekonomiczna wraz ze strukturalnym wsparciem dla Biura Analiz Fundacji Centrum im. Władysława Grabskiego". Realizujemy je w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO Priorytet 4.Temat sztucznej inteligencji jest niezwykle ciekawym, aktualnym i często dyskutowanym zagadnieniem. Tym milej oddać nam do Państwa rąk analizę autorstwa dr hab. Klaudii Cymanow-Sosin. Analiza oparta na zbiorze danych naukowych oraz debatach eksperckich pokazuje niezbicie, iż głosy analityków i twórców nowe technologie opierających się na AI, którzy zwracają się do środowiska i wręcz domagające się wprowadzenia moratorium technologicznego nie są bezzasadne. Nie sposób zahamować postęp technologiczny, ale można przewidywać zagrożenia i reagować przed czasem. Warto nade wszytko, co jest rekomendowane w niniejsze analizie promować edukację medialną i szerzenie świadomości o szansach i zagrożeniach, jakie niesie AI.


Mamy nadzieję, że niniejsze opracowanie będzie ciekawym głosem w trwającej na ten temat dyskusji. Analiza dostępna jest tutaj:


Dr hab
. Klaudia Cymanow-Sosin- Analiza- Sztuczna inteligencja szanse zagrożenia i wyzwani
Download KLAUDIA CYMANOW-SOSIN- ANALIZA- SZTUCZNA INTELIGENCJA SZANSE ZAGROŻENIA I WYZWANI • 1.88MB


Życzymy miłej lektury!


/kt/
---

Zadanie: Edukacja społeczno-ekonomiczna wraz ze strukturalnym wsparciem dla Biura Analiz Fundacji Centrum im. Władysława Grabskiego realizowane jest dzięki finansowemu wsparciu przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

bottom of page