top of page

Nasze Raporty w jednym miejscu. Zapraszamy do lektury!

Do Państwa rąk oddajemy raporty przygotowane w ramach rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030, a sfinansowane ze środków Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.Zadanie jakie realizowaliśmy w ramach wspomnianych działań to: "Edukacja młodzieży w zakresie wiedzy ekonomicznej i historycznej połączona z rozwojem instytucjonalnym Fundacji Centrum im. Władysława Grabskiego w latach 2020-2022". To co Poniżej trafiło do Państwa jest pokłosiem naszych oraz współpracujących z nami ekspertów działań.


Miłej lektury!


Dr Marcin Jendrzejczak- Stan edukacji finansowej młodzieży i dorosłych w Polsce.

Raport - Marcin Jendrzejczak- Stan edukacji finansowej młodzieży i dorosłych w Polsce
.pdf
Download PDF • 1.63MB

Dr Krzysztof Tenerowicz- Aktywność społeczno-polityczna młodzieży w latach 2015-2021

Raport - Krzysztof Tenerowicz- Aktywność społeczno-polityczna młodzieży w Polsce w latach
.
Download • 1.97MB

Łukasz Kasperzec- Wpływ pandemii COVID-19 na aktywność fizyczną i sportową dzieci i młodzieży

Raport - Łukasz Kasperzec- Wpływ pandemii COVID-19 na aktywność fizyczną i sportową dzieci
.
Download • 2.36MB

Justyna Fundament- Na co Polacy wydają pieniądze?

Raport - Justyna Fundament- Na co Polacy wydają pieniądze
.pdf
Download PDF • 2.48MB

dr Karol Gac- Aktywność medialna organizacji pozarządowych czyli co warto wiedzieć będąc NGO'sem

Raport - Karol Gac- Aktywność medialna organizacji pozarządowych czyli co warto wiedzieć b
.
Download • 2.25MB


bottom of page